Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси (GKV-Spitzenverband) признава предоставянето на медицински амбулаторни услуги в Wave Resort

1 октомври 2019

Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси (GKV-Spitzenverband) разшири списъка на държави, в които признава предоставянето на медицински амбулаторни услуги (общо признати 14 държави). На 20 септември 2019 г. към него е добавена България.

В официално писмо 2019/483 се актуализира списъкът на медицински амбулаторни услуги за профилактика в държавите членки на Европейския съюз, договарящите се страни на Споразумението за Европейското икономическо пространство и в Швейцария.

Амбулаторни услуги за профилактика в признатите здравни курорти по смисъла на чл. 23 ал. 2 от германския Социален кодекс (SGB V) могат да се предоставят и в България.

Затова възстановяването на разходите съгласно чл. 13 ал. 4 от Социалния кодекс (SGB V) е възможно и за медицински амбулаторни услуги за профилактика, използвани в България.